Alap imák

Előtti:

Mindenható Úristen! Alázatos szívvel fordulok Tehozzád munkám kezdetén. Nagyratörők céljaim, de gyarló az én erőm. Kérlek ezért minden erőnek forrása, támaszd meg az én gyengeségemet és tedd eredményessé munkámat, hogy azzal, amit tanulok a Te dicsőségedet növeljem. Hazámnak és embertársaimnak javára lehessek. Add, hogy jellemem épületét mennél magasabbra emeljem, s szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjam. Amen.

Összejövetel utáni ima:

Hálát adok Uram, az imént vett jókért. Erős a szándékom, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomukban. Add szándékomra áldásodat. Amen

Reggeli ima:
Ragyogva fénylik már a nap,
Az Úrhoz szálljon énekünk,
Hogy minden ártót űzzön el,
Járjon ma mindenütt velünk.

Nyelvünket fogja fékre ma,
Ne szóljon rút perek szava,
Szemünket védőn óvja meg,
A hívságot ne lássa meg.

Lakjék szívünkben tisztaság, 
Távozzék minden dőreség, 
A testnek dölyfjét törje meg, 
Étel s italban hősi fék.

Hogy majd a nap ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke,
Legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát,
Dicsérjük egyszülött fiát,
S a Lelket, lelkünk vigaszát,
Most és örök időkön át. 


Esti ima:
Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk kérünk Tégedet,
Légy kegyes és maradj velünk,
Őrizzed, óvjad népedet.

A gonosz álmok fussanak,
És minden éji képzelet,
Az ellent kösse meg kezed,
Testünket, hogy ne rontsa meg.

Add nekünk édes jó Atyánk, 
Egyszülött Krisztus add nekünk, 
Szentlélek Isten, vigaszunk, 
Kegyelmes, őrző Istenünk.

Székely asztali áldás:

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.

 Utána:

Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve 
Szívből hálát adunk kezünk összetéve. 
Áldd meg ezt a házat s ennek gazdáját, 
Fordítsd vissza néki a vendéglátását. 
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát, 
S a benned bízóknak viseld mindig gondját!

Vélemény, hozzászólás?